Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TIETOSUOJASELOSTE
Suomen Radioturva ry:n tietosuojaseloste on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen ja on laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Radioturva ry.
Väinämöisenkatu 15 E 34
33540 Tampere

2. Yhteyshenkilö reskisteriä koskevissa asioissa


Kari Salminen
Väinämöisenkatu 15 E 34
33540 Tampere

Sähköposti / puhelinnumero:
 

3. Rekisterin nimi
Suomen Radioturva ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteriä ja siihen kerättyjä tietoja käytetään Suomen Radioturva ry:n jäsenasioiden hallintaan, ylläpitämiseen ja yhteyden pitämiseen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden välillä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää Suomen Radioturva ry:n jäsenistä seuraavat yhdistyksen toiminnan kannalta oleelliset tiedot: Nimi, mahdollinen radioamatööritunnus, jäsenen ammattiin liittyvä julkinen organisaatio, ammattialaan liittyvä tehtävä, puhelinnumero, osoite, syntymävuosi, tehtävä yhdistyksessä (vain yhdistyksen toimihenkilöt), liittymismaksun maksupäivämäärä ja vuosittainen jäsenmaksun maksupäivämäärä.
Jäsenen ammattiin liittyvät organisaatio ja tehtävä merkitään rekisteriin vain, jos se on yhdistyksen toiminnan kannalta oleellista ja jäsen antaa erikseen luvan näiden tietojen kirjaamiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään ja jäsenmaksusuoritusten tilitietojen (maksupvm. yhdistyksen tilille) pohjalta. Suomen Radioturva ry ei hanki jäsenrekisteriinsä tietoja luovutuksina kolmansilta osapuolilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Suomen Radioturva ry ei luovuta jäsenrekisteritietojaan kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Suomen Radioturva ry:n jäsenrekisteriä säilytetään ulkomaalaisomistuksessa olevassa pilvipalvelussa (Dropbox, Inc), jonka palvelimet sijaitsevat EU:n alueen ulkopuolella. Näin ollen yhdistyksemme jäsenrekisterin tiedot siirtyvät EU-alueen ulkopuolelle. Dropbox-palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset 25.5.2018 alkaen ja palvelu noudattaa UE-US Privacy Shield:n vaatimuksia (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2462_en.htm).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekiserin käsittelyyn (luku- ja muutoksenteko) on oikeus kaikilla yhdistyksemme hallituksen jäsenillä. Pääsääntöisesti muutokset jäsenrekisteriin (korjaukset, lisäykset, poistot) tekee yhdistyksen sihteeri, joka vastaa jäsenrekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja toimii jäsenrekisteriin liittyvien asioiden yhteyshenkilönä.
Jäsenrekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa Dropbox-palvelussa. Tiedonsiirto palveluun internetin kautta on salattu (HTTPS). Palvelussa jäsenrekisteriämme säilytetään tilassa, johon on pääsy salasanalla vain yhdistyksemme hallituksen jäsenillä. Käsittelyä varten hallituksen jäsen voi tilapäisesti siirtää jäsenrekisterin palvelusta henkilökohtaiselle tietokoneelleen, jonka jälkeen päivitetty jäsenrekisteri siirretään takaisin salatun yhteyden kautta palveluun. Yhtä sähköistä kopiota ajantasaisesta jäsenrekisteristä säilytetään yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaavan yhteyshenkilön henkilökohtaisella tietokoneella, johon pääsy on vahvalla salasanalla estetty.
Jäsenrekisteriä säilytetään niin kauan kuin se on yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellista ja lainsäädännön mukaan sallittua. Jos jäsen niin vaatii tai hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestämme, poistamme häntä koskevat tiedot jäsenrekisteristämme.
Yhdistyksemme jäsenrekisteristä ei säilytetä paperisia kopioita. Paperitulosteita otetaan vain, kun jäsen vaatii otteen rekisteritiedoistaan paperisena.

Yhdistyksemme ei anna jäsenen tarkastuspyyntöä vastaavia tietoja puhelimitse. Pyynnön tehneen jäsenen tiedot voidaan lähettää sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on antanut yhdistyksemme jäsenrekisteriin. Jäsenen pyynnöstä tiedot lähetetään sähköpostissa salattuna. Jäsenen pyynnöstä tiedot voidaan lähettää myös kirjeitse tavallisessa postissa siihen osoitteeseen, jonka jäsen on antanut jäsenrekisteriin yhteysosoitteekseen.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella Suomen Radioturva ry:n jäsenellä on oikeus tarkastaa yhdistyksemme jäsenrekisteriin hänestä kirjatut tiedot. Jäsen voi esittää tarkastuspyyntönsä yhdistyksemme jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (ks. kohta 2) joko puhelimitse tai kirjallisena sähköpostitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella Suomen Radioturva ry:n jäsenellä on oikeus pyytää korjaamaan itseään koskevia virheellisiä tietoja tai poistamaan niitä jäsenrekisteristämme. Pyyntö tulee lähettää yhdistyksemme jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (ks. osoite kohta 2) joko puhelimitse tai kirjallisena sähköpostitse.